Trnavská arcidiecézna charita

dec 22 2018

Trnavská arcidiecézna charita

Trnavská arcidiecézna charita pomáha starším a osamoteným seniorom, ľuďom bez domova, rodinám s deťmi v núdzi, ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Má zriadených niekoľko centier pomoci. Jedno z týchto centier sme boli navštíviť  i my, team City Life Slovakia 🙂 Konkrétne sme navštívili  CENTRUM POMOCI ČLOVEKU v Piešťanoch.

Po krátkej návšteve sme sa dozvedeli, že ponúka tieto služby:

  • Poskytuje poradenstvo občanom v nepriaznivej sociálnej situácii
  • Pomáha pri riešení krízových situácií
  • Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti psychológie a práva
  • Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • Poskytujeme stravu a šatstvo sociálne slabým
  • Sprostredkováva pomoc

Team City Life Slovakia vie, ako je dôležitá pomoc druhým, pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Preto sme sa rozhodli aspoň malou troškou materiálne pomôcť tomuto centru pomoci, ktoré sa stará o druhých ľudí, o tých, ktorí možno nemali toľko šťastia v živote čo my. Priniesli sme do centra zimné oblečenie, zubné kefky, pasty, čistiace prostriedky, mydlá a nejaké tie konzervy jedla, vifonky a paštéty. Sme presvedčený, že určite potešia obdarovaných a aspoň trošku a na chvíľu im skvalitnia život, zohrejú a oddialia hlad.

Bola nám česť navštíviť toto centrum a určite sa ešte vrátime. Na záver už len poďakujeme veľmi milej pracovníčke centra, ktorá nás prijala,  po celý čas sprevádzala a všetko nám poukazovala. Bolo to veľmi sympatické a edukatívne stretnutie. Bolo vidieť, že pracovníčka má  veľké srdce.

Pokiaľ by ste ich chceli aj Vy podporiť, či už finančne alebo materiálne, tak určite budú radi.

www.charitatt.sk

 

Team City Life Slovakia.

 

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.