O Nás

City Life Slovakia reprezentuje team ľudí, ktorí milujú SLOVENSKO a hrdo propagujú jedinečné krásy našej krajiny. Vytvorili sme unikátny webový portál, ktorý sa zaoberá propagáciou cestovného ruchu na

Slovensku. Ponúkame jedinečnú databázu najnavštevovanejších

kultúrnych pamiatok, prírodných krás Slovenska, ľudovej architek-

túry, podujatí a tipov na výlet, zábavu či oddych.

 

Avšak vieme, že neodmysliteľnou súčasťou cestovného ruchu sú aj

služby v oblasti gastronómie, či ubytovania a preto sme pre ešte

lepšie uspokojenie potrieb návštevníkov a pre väčšiu komplex-

nosť vytvorili ďalšie nové kategórie, ktoré postupne dopĺňame

o tie najlepšie Top podniky v tejto oblasti, vrátane barov, diskoték a

kaviarní.

NAŠE POSLANIE

Našim poslaním je dať ľuďom jednoduchý a prehľadný nástroj pre vyhľadávanie komplexných informácií o kultúre, zábave a o Top podnikoch na Slovensku a tak priblížiť možnosti čo sa dá robiť a kam ísť v jednotlivých mestách i regiónoch Slovenska. Základom nášho poslania je aj to, aby návštevník našej webovej stránky, či už turista alebo miestny obyvateľ, našiel všetko čo potrebuje na jednom mieste, pod jednou „strechou“ ,rýchlo a jednoducho.

Team CITY LIFE Slovakia